Kierownik Katedry: Dr hab. Alina Daniłowska – profesor SGGW
telefon sekretariatu: 22 59 34030
e-mail katedry: kepg@sggw.pl

W Katedrze Ekonomii i Polityki Gospodarczej wyodrębnione są trzy zakłady:
Zakład Ekonomii
Kierownik Zakładu: Dr Aldona Zawojska
tel. 22 59 340 36, fax. 22 59 340 31
blok 5, pok.8
e-mail: aldona_zawojska@sggw.pl

Zakład Polityki Gospodarczej
Kierownik Zakładu: Dr Andrzej Jędruchniewicz – adiunkt
Telefon (+48) 22 59 34 033
budynek 5, pokój 2
e-mail andrzej_jedruchniewicz@sggw.pl

Zakład Rynków Finansowych
Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. Irena Jędrzejczyk
tel. 22 59 342 49, fax. 22 59 340 31
blok 5, pok.9
e-mail: irena.jedrzejczyk@wp.pl