Kierownik katedry
Sekretariat
Zakład Ekonomii
Kierownik zakładu
  • Dr hab. Aldona Zawojska - profesor SGGW

  • Zakład Polityki Gospodarczej
    Kierownik zakładu
  • Dr hab. Andrzej Jędruchniewicz - adiunkt

  • Zakład Rynków Finansowych
    Kierownik zakładu
  • Dr hab. Sylwester Kozak - profesor SGGW

  • Doktoranci